Publications

If there is a publication here you’d like to read but can’t access just drop me a line via email.

My ORCID-page: https://orcid.org/0000-0002-7877-5522

 1. Kytö, M. 2022. Soundscapes of code: Cochlear implant as soundscape arranger. Aural Diversity. Eds. John Levack Drever & Andrew Hugill. London: Routledge. http://dx.doi.org/10.4324/9781003183624-8
 2. Kytö, M. 2022. Abiturientit melun tietäjinä. Kulttuurintutkimus tietämisen tapana. Toim. Taina Kinnunen ja Juhana Venäläinen. Tampere: Vastapaino, 407-435.
 3. Kytö, M. 2021. Sesonkiäänimaisema kaupungissa: jouluinen taustamusiikki kalendaarisena koristeluna. Elore 28 (2): 68-88. https://doi.org/10.30666/elore.110825
 4. Kilpiö, K. & M. Kytö. 2021. Hyvinvointi taustamusiikin kokemuksissa: palvelualalla toimivien näkemykset työskentelystä musiikin kanssa. Musiikki 51 (4): 19–49. https://doi.org/10.51816/musiikki.113247
 5. Uimonen, H. & M. Kytö. 2020. Toimimatonta tekniikkaa ja alitajuista vaikuttamista: etnomusikologinen näkökulma taustamusiikin tutkimukseen. Etnomusikologian vuosikirja, 32, 46-75. https://doi.org/10.23985/evk.90066
 6. Kytö, M. 2020. The senses and the city: Attention, Distraction and Media Technology in Urban Environments. The Routledge companion to urban media and communication. Eds. Z. Krajina & D. Stevenson. London: Routledge, 371–378. https://doi.org/10.4324/9781315211633-39
 7. Kytö, M. 2019. Äänimaisemasäveltäminen ja ympäristötietoisuus: ekokriittiset teemat Water Soundscape Composition -kilpailusävellyksissä. Musiikki ja luonto: soiva kulttuuri ympäristökriisin aikakaudella. Toim. J. Torvinen & S. Välimäki. Turku: UTUkirjat, 67–92.
 8. Kytö, M. 2019. Ecocriticism and the Anthropocene in the Water Soundscape Composition Contest. The Nature of Nordic Music. Eds. Tim Howell & Richard Powell. London: Routledge, 159–172. https://doi.org/10.4324/9781315462851-9
 9. Kytö, M. 2019. Urban Progress as Noise: a Commentary. International Journal for History, Culture and Modernity (HCM), 7. DOI: 10.18352/hcm.567
 10. Kytö, M. 2019. Sound transformations in space. The Routledge companion to sound studies. Ed. M. Bull. London: Routledge, 177–184. https://dx.doi.org/10.4324/9781315722191
 11. Kytö, M. 2019. Futuristit puhtaan sävelen tyranniaa vastaan, uusien aistinautintojen puolesta! Tekniikan Waiheita, 36(4), 92–95. https://doi.org/10.33355/tw.79431 [book review of Luigi Russolo’s L’arte dei rumori]
 12. Kytö. M. 2018. Mediated Soundscapes: Representations of the National in the Soundscape Call-in Programme Äänien ilta. Music radio: building communities, mediating genres. Eds. M. Michelsen, M. Krogh, S. Kaargaard Nielsen and I. Have. London: Bloomsbury. DOI: 10.5040/9781501343247.0013
 13. Kytö, M. & H. Uimonen (toim.) 2018. Äänimaisematutkimuksen erikoisnumero, Musiikin suunta 3/2018, vol. 40. [Soundscape studies special issue.]
 14. Kytö, M. 2018. Walking Sonic Commons in Venice: an essay on auditory access, Musiikin suunta 3/2018.
 15. Kytö, M. 2018. Sonic etiquette: Domestication of acoustic neighbourhood relations in Istanbul, MSGSU Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (17): 164–181.
 16. Kytö, M., K. Ramstedt & H. Haapoja-Mäkelä (toim.) 2017. Etnomusikologian vuosikirja, vol 29. [The Finnish Yearbook for Ethnomusicology, vol 29.] Helsinki: SES.
 17. Kytö, M. 2017. Cultural Intimacy in the Practice of Sound Postproduction in Turkish Yesilcam Cinema. The New Soundtrack 7:2, 153–163.
 18. Sahavirta, H. & Kytö, M. 2017. Yleisten kirjastojen muuttuva äänimaisema [Changing Soundscapes of Public Libraries]. Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat [Transforming Finnish Soundscapes]. Toim. H. Uimonen, M. Kytö & K. Ruohonen. Tampere: Tampere University Press, 81–104.
 19. Uimonen, H., M. Kytö & K. Ruohonen. 2017. Muuttuva äänimaisema menneisyytenä ja nykyisyytenä. Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat [Transforming Finnish Soundscapes]. Toim. H. Uimonen, M. Kytö & K. Ruohonen. Tampere: Tampere University Press, 7–19.
 20. Uimonen, H., M. Kytö & K. Ruohonen (eds) 2017. Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat [Transforming Finnish Soundscapes]. Tampere: Tampere University Press.
 21. Kytö, M. 2016. Asumisen rajat: yksityinen äänimaisema naapurisuhteita käsittelevissä nettikeskusteluissa [Boundaries of dwelling: Private soundscape in online conversations concerning neighborhood relations]. Äänimaisemissa. Kalevalaseuran vuosikirja 95. Toim. Helmi Järviluoma ja Ulla Piela. Helsinki: SKS. (final draft)
 22. Uimonen, H. & M. Kytö. 2016. Analysing the Transforming Finnish Soundscapes project. Ambiances, tomorrow. 3rd International Congress on Ambiances. Ed. N. Remy & N. Tixier. Volos: International Ambiances Network, 873–878.
 23. Kytö, M., Rantanen, S. & Ramstedt, K. (eds) 2016. Etnomusikologian vuosikirja 28. [The Finnish Yearbook for Ethnomusicology, vol 28.] Helsinki: SES.
 24. Kytö, M. (ed.) 2016. Musiikki ja maahanmuutto -teemanumero. Musiikin suunta 1/2016. [Music and migration special issue]
 25. Kytö, M. & S. Özgün. 2016. Sonic Resistance: Gezi Park Protests and the Political Soundscapes of Istanbul. Invisible Landscapes: Popular Music and Spacialities. Ed. Giacomo Bottà. Münster & New York: Waxmann.
 26. Kytö, M. & E. Hytönen-Ng. 2015. Busking and negotiations of urban acoustic space in South Bank, London. The Auditory Culture Reader, 2nd edition. Eds. Les Back & Michael Bull. London: Bloomsbury.
 27. Kytö, M. & H. Uimonen. 2015. Äänimaisema aineettomana kulttuuriperintönä [Soundscape as intangible cultural heritage]. Kotiseutu, 2015.
 28. Schafer, R.M. 2015. Kuuntelukasvatus – 100 kuuntelu- ja ääniharjoitusta. [“A Sound Education”, edited and translated by] O.-T. Kankkunen, H. Uimonen & M. Kytö. Tampere: TAMK.
 29. Kytö, M. & Rantanen, S. (toim.) 2015. Etnomusikologian vuosikirja 27. [The Finnish Yearbook for Ethnomusicology, vol 27.] Helsinki: SES.
 30. Kytö, M. 2014. Yhteinen kaupunkiäänitila ja äänellinen vastarinta. [The common urban soundscape and sonic resistance] Kulttuurintutkimus, 4/2014.
 31. Kytö, M. & S. Rantanen. 2014. Etnomusikologian vuosikirjan merkitys musiikintutkimuksen alalle Suomessa. Etnomusikologian vuosikirja, 2014.
 32. Hytönen, E. & M. Kytö. 2014. Sääntely, vastarinta ja musiikilliset territoriot Lontoon South Bankin äänimaisemassa. Alue ja ympäristö, 1/2014.
 33. Kytö, M. & Rantanen, S. (toim.) 2014. Etnomusikologian vuosikirja 26. [The Finnish Yearbook for Ethnomusicology, vol 26.] Helsinki: SES.
 34. Kytö, M. 2013. Kotiin kuuluvaa. Yksityisen ja yhteisen kaupunkiäänitilan risteymät. [Sounds like home: Crossings of private and common urban acoustic space] Dissertations in Education, Humanities, and Theology, no 45. Joensuu: University of Eastern Finland.
 35. Kytö, M., N. Remy & H. Uimonen (eds) 2013. European Acoustic Heritage. Tampere & Grenoble: Tampere University of Applied Sciences & CRESSON 2013.
 36. Kytö, M. 2013. Soundscapes of Istanbul in Turkish film soundtracks. The Oxford Handbook of New Audiovisual Aesthetics. Eds. Claudia Gorbman, John Richardson & Carol Vernallis. New York & Oxford: Oxford University Press, 391–413.
 37. Kytö, M. 2013. Sound diary Istanbul – Acoustemological musings from the field. On listening. Eds. Angus Carlyle & Cathy Lane. London: CRISAP London College of Communication, 2013, 79-82.
 38. Kytö, M. 2013. Kuunnellen koettu Istanbul. Kaupunkien estetiikkaa. Toim. Tarja Rannisto & Annemari Forss. Joensuu: University Press of Eastern Finland, 105–122.
 39. Kytö, M. 2011. ‘We are the rebellious voice of the terraces, we are Çarşı’: constructing a football supporter group through sound. Soccer & Society, 1/12, 2011: 77–93. [Reprinted in Sound studies, vol III: Sound Spaces, Places, Cultures, and Technologies. Ed. Michael Bull. London: Routledge, 2013.]
 40. Kytö, M. 2011. Moderni kaupunkilaisuus akustisena järjestyksenä – Istanbulilaisen taloyhtiön äänimaisemaetnografia. Etnomusikologian vuosikirja 23/2011: 114–139.
 41. Kytö, M. 2010. Kerrostalokodin akustemologiaa: Yksityisen äänitilan rakentuminen. Elore 1/2010: 41–59. https://doi.org/10.30666/elore.78849
 42. Järviluoma, H., M. Kytö, H. Uimonen & N. Vikman. 2009. Acoustic environments in change – Introducing the study of six European village soundscapes in transition. Acoustic Environments in Chance & Five Village Soundscapes. Eds. H. Järviluoma, M. Kytö, B. Truax, H. Uimonen, N. Vikman. Tampere & Joensuu: TAMK & University of Joensuu,16–32.
 43. Järviluoma, H., M. Kytö, H. Uimonen & N. Vikman. 2009. Soundscapes in change – From 1975 to 2000. Acoustic Environments in Chance & Five Village Soundscapes. Eds. H. Järviluoma, M. Kytö, B. Truax, H. Uimonen, N. Vikman. Tampere & Joensuu: TAMK & University of Joensuu, 224–281.
 44. Järviluoma, H., M. Kytö, A. Koivumäki, H. Uimonen (toim.) 2006. Sata suomalaista äänimaisemaa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1100. Helsinki: SKS.